Informējam par LIAA atbalstu

Informējam, ka SIA “VIT BŪVE” 2017. gadā ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2017/79 ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru par par atbalsta saņemšanu.